Szenzomotoros terápiák

Szenzomotoros terápiák

A tanulási nehézségek és viselkedészavarok hátterében sok esetben az idegrendszer részleges éretlensége áll. Vagyis a gyerek múltjában egy nem egyenletes, akár hiányos mozgásfejlődés volt jelen, melynek következtében szenzomotoros fejlődése megkésett, bizonyos (idegrendszeri) érési folyamatok még nem zárultak le. Ilyen esetekben az erre megfelelő, az okot célzó segítséget kell alkalmazni, nem pedig a tüneteket felszínesen kezelni.

Fejlesztőpontunk elsősorban ilyen szenzomotoros terápiákkal igyekszik segíteni, melyek a pszichikus funkciók fejlesztését valósítják meg mozgástevékenységeken keresztül, idegrendszeri érési folyamatokra hatva.

Alapozó terápia/mozgásfejlesztés

Alapozó terápia/ mozgásfejlesztés

5 éves kortól

Az alapozó terápia lényege az idegrendszeri érés elősegítése. Az emberi idegrendszer egymásra épülő érési szakaszainak mozgásos megjelenései a kúszás, mászás, felülés, járás stb., ám ezekkel párhuzamosan és ezektől el nem választhatóan (mondhatni, az idegpályák bejárásával) fejlődnek ki az úgynevezett kognitív képességek és készségek: a figyelem, felfogás és emlékezet, azaz a tanulás alapvető készségei.

Gyakran előfordul, hogy a mozgásos érés valamelyik szakasza túl gyorsan vagy túl lassan zajlik le, vagy akár teljes egészében ki is marad. Ez az adott pillanatban ugyan nem tűnik nagy problémának, sőt a szülő talán észre sem veszi, ám pár évvel később, általában az iskolába kerülés környékén a mozgásfejlődés korábbi zavara iskolai részképesség-zavar formájában jelentkezhet: a gyerek nem tud az elvárt ideig és intenzitással figyelni; nem sikerülnek a betűk megformálásához szükséges finommotoros mozgások; nem megy a szám- és mennyiségfogalmak megértése; problémát okoz a tábláról másolás (másik síkban gondolkodás) stb.

Az alapozó terápiában az előbbiek mellett a beszédtechnika is fejlődik, hiszen maga a beszéd is az előbb leírt mozgásfejlődési sor része. Gyakori, hogy az óvodás korú gyerekek kiejtésén, beszédhangjainak megformálásán jól kivehető egyfajta éretlenség (pöszeség, selypítés). Mivel a terápiában az arcizmok „edzésére”, fejlesztésére is hangsúlyt fektetünk, az alapozó terápia az esetleg szükséges logopédiai munkát is segíti.

A fejlesztéseket minden esetben egy mozgásfelmérés előzi meg, amelynek alapján ajánlásokat tudunk megfogalmazni a szükséges fejlesztés fajtájáról és intenzitásáról. Ha a vizsgált gyerek mozgásában idegrendszeri éretlenség mutatkozik, akkor 4-6 fős csoportban heti 2×90 perc (egyéni fejlesztés esetén 60 perc) alapozó terápia szükséges ahhoz, hogy egy tanév időtartama alatt látványos eredményeket tudjunk felmutatni. (A fejlesztéshez szükséges idő hosszát azért szoktuk egy tanévben meghatározni, mert bár már az első hetek után is mutatkoznak bizonyos eredmények, de az elsajátított készségek megszilárdulásához ennél jóval több időre és gyakorlásra van szükség.)

TSMT

0 éves kortól

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését.

A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

A terápia Home-tréning (otthon végezhető) formájában alkalmazható feladatsorokat tartalmaz. A gyermek problémájának megfelelő, egyénre szabott feladatsorokat tanít be a terapeuta a családnak, melyet kontroll találkozások követnek.

2600 Vác, Deákvári főtér 12.

06 20 469 5875

A weboldalt szerkesztette: Rezeda Stúdió